Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2013

olgarek
1667 b433
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely
olgarek

" Lubię kiedy kobieta "Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,
gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie,
i wargi się wilgotnie rozchylą bezwiednie.


Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,
gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem
i oddaje się cała z mdlejacym uśmiechem.


I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.


Lubię to - i tę chwile lubię, gdy koło mnie
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata
w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.

— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromexistential-puke existential-puke
olgarek
1687 7fc5
Reposted fromiamstrong iamstrong
olgarek
Postanowiłaś w tym roku przekonać się ostatecznie, czy naprawdę możesz mu bezgranicznie ufać i zawsze na nim polegać?
Ok.
Ale nie pozwól, żeby prawda stanęła na drodze waszej pięknej miłości.
— Maria Czubaszek
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair
olgarek
1930 17c2
"Nigdy nie mów 'żegnaj', ponieważ pożegnanie oznacza odejście, a odejście oznacza zapomnienie."
Reposted fromsooles sooles
olgarek
Knock, knock
Reposted fromVrana Vrana
2503 e24a 500
Reposted fromoheyitspeanut oheyitspeanut
olgarek
Można przytulić kogokolwiek, ale tylko jedną osobę możesz przytulić w taki specjalny sposób.
Reposted fromvolley16 volley16

December 14 2013

olgarek
2884 e5f2
Reposted fromreebellioous reebellioous
olgarek
3002 18be
Reposted fromreebellioous reebellioous
4021 b634
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
4013 72c0
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
olgarek
3600 f531
Reposted fromloveveryone loveveryone
olgarek
3690 d548 500
Reposted fromckisback ckisback
olgarek
A teraz, już prawie o północy pierwszego dnia, wciąż nie śpię, łamiąc swoje postanowienie, żeby kłaść się wcześnie - opóźniam sen, żeby odsunąć nieuniknione nadejście jutrzejszego ranka. Jeszcze jedna próba ucieczki.

— Sylvia Plath
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough
olgarek
4268 7c55
Reposted fromreebellioous reebellioous
olgarek
4306 57fb 500
Reposted fromashyda ashyda
olgarek
4409 7ced
Reposted fromcalifornia-love california-love
olgarek
4532 ce9c
Reposted fromcalifornia-love california-love

December 13 2013

olgarek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl